fbpx

Dagens kunder er på jakt etter løsninger til sine behov og utfordringer. Finner de deg?

Den store guiden til innholds-markedsføring

Innholdsmarkedsføring (eller content marketing om du vil) er en markedsføringsstrategi der man skaper, publiserer og distribuerer innhold tilpasset en forhåndsbestemt målgruppe. I denne måten å drive markedsføring skal fokuset ligge på kunden og kundens behov.

I markedsføring og annonsering har man tradisjonelt sett vært opptatt av priser og produkter, og å «pushe» disse til kundene. Man kan derfor si at markedsføringen har vært på annonsørens – selgerens – premisser, og ikke på kundens. Det har handlet om hva annonsøren har villet fortelle, ikke hva kunden har villet høre.

I innholdsmarkedsføring tenker man annerledes. I denne typen markedsføring handler det om å tilby verdifullt og relevant innhold, som kunden selv ønsker å oppsøke og å lese. For som content marketing-ekspert Joe Pulizzi skriver i boken Epic Content Marketing«Your customers don’t care about you, your products, or your services. They care about themselves.»

Det kan høres hardt og brutalt ut, men sånn er det. Folk vil lese om det de er interesserte i, eller det de har nytte av – ikke det du vil at de skal være interesserte i.

Det relevante og gode innholdet

Innholdet ditt må skapes med en spesifikk målgruppe i tankene for å sikre at det oppfattes relevant. Dette innholdet skal både tiltrekke og engasjere den utvalgte målgruppen.

Det kan være innhold som går inn for å hjelpe kunden med en utfordring eller et problem, eller innhold som går inn for å gi kunden svar på spørsmål de sitter med.

Relevant og verdifullt innhold kan være innhold som tilbyr gode tips og råd til kunden, eller innhold som byr på gode historier som rører, inspirerer eller underholder.

Det man i innholdsmarkedsføringen tilbyr kundene, skal rett og slett være noe som tilfører verdi til målgruppa. Noe de trenger, liker eller har nytte av.

Your customers don't care about you, your products, or your services. They care about themselves.

I denne artikkelen:

Innholdsmarkedsføring er en langsiktig strategi

Innholdsmarkedsføring er markedsføring som skal utføres over tid, med langsiktige mål. Det er viktig å tenke på innholdsmarkedsføring som en strategi, og ikke en kampanje.

Joe Pulizzi uttrykker det slik i boka Epic Content Marketing: «Content marketing is not a campaign—it’s an approach, a philosophy, and a business strategy.»

Ofte er det fristende å ønske raske resultater av markedsføringstiltakene sine, men med innholdsmarkedsføring er det viktig med litt is i magen.

Å bygge tillit og relasjoner er ikke gjort over natta, og du må gi kundene tid til å finne deg, engasjere seg i innholdet ditt, og til slutt – forhåpentligvis – foretrekke deg over andre tilbydere.

Les også: Slik bygger du tillit og troverdighet med innholdsmarkedsføring

Er innholdsmarkedsføring noe nytt?

Det korte svaret er nei, selv om mange kan ha inntrykk av innholdsmarkedsføring som en «nymotens» form for markedsføring.

Content Marketing Institute kan i en infografikk kalt A brief history of content marketing presentere eksempler på innholdsmarkedsføring fra så langt tilbake som 1700-tallet. Der skriver de om Benjamin Franklins årlige Poor Richard’s Almanack, som ble utgitt for første gang i 1732 for å promotere Franklins eget trykkeri.

Et mer kjent, og mer brukt, eksempel på tidlig innholdsmarkedsføring er John Deere’s kundemagasin The Furrow. Det kom ut første gang i 1895, og tilbød traktorprodusenten John Deere artikler, tips og råd til aktører i landbruksbransjen. Altså nyttig og relevant innhold til en utvalgt målgruppe. I dag, 125 år seinere, gir fortsatt John Deere ut magasinet to ganger i året.

Innholdsmarkedsføring er heller ikke noe nytt i Norge. Engasjerende, underholdende og nyttig innhold, for eksempel i form av kundemagasiner, har lange tradisjoner også her i landet. Hvem har ikke plukket opp SAS-magasinet på flyturen?

Med andre ord: innholdsmarkedsføring er ikke noe nytt, denne formen for markedsføring har eksistert i flere hundre år. Plattformene har siden den gang blitt langt flere, mest av alt som et resultat av digitaliseringen, og innholdsmarkedsføringens popularitet har økt betraktelig. 

Det blir nå mer og mer vanlig å benytte seg av denne typen markedsføringsstrategi. I dag vil du nok finne eksempler på innholdsmarkedsføring i de fleste kanalene du beveger deg i.

Hva er native advertising?

I hovedsak publiseres innholdsmarkedsføring i avsenderens egne kanaler. Disse egne kanalene kan være profiler på sosiale medier som Instagram, YouTube, Facebook eller LinkedIn, eller bedriftens egen nettside. Kanskje har bedriften en blogg? Kanskje tilbyr man egne publikasjoner – enten i fysisk format eller digitalt? Kanskje har man en podcast?

Innholdsmarkedsføring kan også publiseres og spres via betalte kanaler, for eksempel som betalt innhold på redaksjonelle plattformer eller via Google Ads eller Facebook Ads.

Innholdsmarkedsføring som er betalt, og som presenteres som del av en annen kanals vanlige «flyt», kalles gjerne for native advertising.

«Native» betyr som kjent innfødt på norsk. Vi kaller denne typen innholdsmarkedsføring for «native advertising» fordi den skal se ut som, og oppføre seg som en innfødt i den kanalen den presenteres i.

Les også: Hva er annonsørinnhold og hvordan fungerer det? 

Obs! Det betyr selvsagt ikke at man skal lure noen! Betalt innhold på redaksjonelle plattformer skal merkes godt. Det skal heller aldri være noen tvil om hva det er man presenterer for leseren.

Hva er inbound marketing?

I inbound marketing handler det ikke om å være ute og jakte på kundene. Innsatsen fokuseres heller rundt jobben med å bli funnet av kundene. Det gjør man ved å skape relevant og hjelpsomt innhold, tilpasset en målgruppe, eller en idealkunde – en buyer persona.

Dette innholdet skal være så attraktivt at kunden selv oppsøker deg, og etter hvert velger å handle fra deg. Denne typen markedsføring bygger på ideen om at kundene i dag ikke ønsker salg, men kunnskap.

Les også: Slik fungerer inbound marketing

Attract – Engage – Delight

Inbound-metodologien baserer seg på følgende stikkord: ATTRACT – ENGAGE – DELIGHT, eller på norsk TILTREKKE – ENGASJERE – BEGEISTRE.

Disse stikkordene forteller om de ulike fasene man skal gjennom for å gjennomføre vellykket og god inbound marketing.

I ATTRACT-fasen skal man tiltrekke seg kunder med relevant og engasjerende innhold, være tilgjengelig for møter, og gjøre informasjon enkel å finne.

ENGAGE-fasen starter når personen du har tiltrukket deg, gjør et ønsket valg, og dere påbegynner en relasjon. Her skal du være en ressurs, og bygge tillit til kunden. Dette oppnås gjennom å bidra til å løse utfordringer eller bygge strategier for å nå et ønsket mål. 

DELIGHT-fasen handler om å gi kundene en fantastisk opplevelse hver gang de interagerer med deg.

Les også: 4 trinn for å sikre at du lykkes med inbound marketing

«Buyer personas» i inbound marketing

Innholdet man skaper skal ikke bare ta hensyn til den utvalgte «buyer persona». Den skal også tilføre verdi i alle stegene i buyer personaens kjøpsreise: bevisstgjøring (awareness) – vurdering (consideration) – beslutning (decision).

Altså – man må vite hvem man prøver å nå, hva de bryr seg om, og hvor de befinner seg. Dette gjelder både på hvilken plattform, og hvor de befinner seg i kjøpsreisen. En kunde som helt nylig har blitt obs på at de har et problem eller en utfordring som må løses, vil ha behov for en annen type innhold, enn en som allerede har bestemt seg for en løsning.

I inbound marketing ønsker man å trekke folk med høy sannsynlighet for å bli kunder, til nettsiden sin. Derfor skaper man buyer personas basert på antakelser om den ideelle kunden, samt på ekte data.

Når du ved hjelp av innholdet ditt har trukket dine idealkunder til siden din (ATTRACT), er tanken at du videre skal konvertere dem til leads, overbevise dem til å bli kunder (ENGAGE), og gjøre en så god jobb, og fornøye dem i så stor grad at de fortsetter å handle hos deg, og selv vil ønske å anbefale deg videre til andre (DELIGHT).

Det handler om å skape et en-til-en-forhold med kunden, og å hjelpe dem med det de trenger hjelp til.

Inbound marketing er i stor grad godt innhold, i riktig kontekst. Målet ditt er å nå riktig person, med riktig informasjon, til riktig tid, via riktig plattform.

Finn din målgruppe og ditt budskap

Det sies at dersom man forsøker å skape innhold for alle, så ender man opp med å egentlig ikke skape innhold for noen. Det betyr rett og slett at for å treffe med budskapet, kan ikke målgruppen din være for bred. Ulike mennesker, i ulike livssituasjoner, bryr seg om ulike ting.

Det er mye bedre med ei smalere målgruppe, slik at du lettere kan tilpasse innholdet ditt til å treffe presist. Alternativet er ei stor og bred målgruppe, der du egentlig ikke treffer noen helt.

Les også: Nå ut med innholdet ditt – finn riktig kanal til riktig målgruppe

Hvordan bestemme målgruppe

Det finnes en rekke ulike måter å dele inn målgrupper på. Kanskje vil du helst nå dine mest lojale brukere? De som du vet at i neste steg fungerer som gode talsmenn for deg, deler innholdet ditt og snakker godt om tilbudet ditt? Eller kanskje vil du helst nå ut med innholdet ditt til nye kunder, som ennå ikke har handlet hos deg?

En mulighet er å se på hvilke utfordringer du har i bedriften din, og definere målgruppa ut fra det. Er utfordringen din for eksempel at du har en liten gruppe faste kunder, men opplever at veldig få nye kommer til? Eller opplever du at mange stikker innom og gjør et enkelt kjøp, men at få kommer tilbake?

Ut fra disse utfordringene og innsiktene i egen bedrift, kan du se hvor det er klokt å legge markedsføringsinnsatsen, og hvilke grupper det kan lønne seg å rette seg mot.

Det er flere grep du kan ta for å ta en besøkende på nettsiden din over i kategorien potensiell kunde.

En metode for å avgrense målgruppen, er å skape «buyer personas». Da setter man et ansikt og en personlighet på en målgruppe. Buyer personas er semifiksjonelle representasjoner av dine ideelle kunder, basert både på ekte data, og på antakelser.

Det som er viktig med buyer personas, er å også definere deres mål og deres utfordringer. Da ser man tydeligere hvilken type innhold som behøves.

Hvorfor definere ei målgruppe

Det er viktig å definere ei målgruppe, ettersom man vinkler budskapet sitt ulikt ut fra hvem man ønsker å nå. Ulike mennesker er opptatte av ulike ting, og befinner seg ulike steder. Både språk, bildebruk og tema påvirker hvem som vil lese – hvem som blir «truffet» av innholdet.

Dersom du i utgangspunktet ikke vet hvem du vil treffe, er det åpenbart vanskelig å lykkes med markedsføringen.

Hvorfor er innholdsmarkedsføring effektivt?

Det er naturligvis flere grunner til at denne typen markedsføringsstrategi vil kunne bære frukter for din bedrift.

Innhold på kundens premisser

I dag er det mange som slåss om oppmerksomheten vår, i en rekke ulike kanaler. Samtidig har det blitt lettere å filtrere bort uønsket reklame i dag, enn det var tidligere.

Eksempelvis kan du strømme en film på en betalt strømmetjeneste, fremfor å se den på lineær-TV med x antall reklamepauser. Du kan bruke apper for å se hvem som ringer deg, slik at du kan unngå telefonselgere, og du kan klistre «Nei takk til reklame»-merket på postkassa for å unngå reklamehefter. I tillegg kan du blokkere reklamebannere på datamaskinen.

Det er behov for en annen, bedre måte å nå kundene på – en metode som jobber på kundens premisser.

Ved å tilby kunden innhold som de selv opplever som nyttig og relevant, og som de selv har lyst til å lese, er det lettere å «skjære gjennom», og nå fram. Vi må være der kundene er, og tilby kundene det de vil ha.

Derfor er også innholdsmarkedsføring så bra – du tilbyr nyttig kunnskap og informasjon, inspirasjon og underholdning. Rett og slett innhold som målgruppa di liker, trenger og vil ha. Jo bedre du er til å pinpointe målgruppa di, og tilpasse budskapet ditt, jo mer verdifullt og relevant vil innholdet oppfattes.

Og husk: når kunden oppsøker innholdet ditt, vil de ha det de blir lovet. Clickbait og overskrifter som lover mer enn teksten kan holde, er aldri en særlig god idé. Innholdet ditt skal fornøye, og innfri forventninger. Det skal sørge for at kunden kommer tilbake til deg igjen og igjen og igjen. Du gir dem jo tross alt det de ønsker, og leter etter!

Her er 5 tips til hvilket innhold som du kan «vanne med» slik at bedriften din kan vokse.

Kunden oppsøker deg

Et annet positivt element med innholdsmarkedsføring, er at du nødvendigvis ikke trenger å være den som oppsøker kundene med innholdet og markedsføringsinnsatsen din. Dersom du gjør en god jobb, vil kundene kunne finne fram til deg helt på egen hånd, gjennom organiske søk.

Ta deg selv som eksempel – hvordan går du fram for å finne svaret på noe du lurer på? Ringer en venn? Tja, det høres omstendelig ut. Slår opp i leksikon? Kanskje for 20 år siden.

Nei, i dag starter de aller fleste med et google-søk når de har et spørsmål, en utfordring eller en undring.

SOM EN MAGNET: Riktig og god innholdsmarkedsføring gjør deg attraktiv som leverandør, og bidrar til at kundene finner deg helt på egen hånd.

Internett er så inkorporert i hverdagen vår i 2020, at det som oftest er det første vi vender oss til når vi trenger hjelp og svar. Og da er vi avhengige av at det finnes noen der ute som sitter på svarene vi søker. Det kan være din bedrift.

Dersom du og din bedrift har gjort en grundig innholdsjobb, og sørget for at dere gjennom innholdet deres tilbyr hjelp og svar på de vanligste spørsmålene og utfordringene i deres bransje, vil dere også være et naturlig treff når potensielle kunder søker assistanse på nett. Her lønner det seg å jobbe litt ekstra med søkemotoroptimalisering av tekstene, slik at innholdet ranker høyere organisk.

Og da er vi tilbake til at du må være der målgruppa di er, og tilby dem det de vil ha. Når målgruppa di beveger seg inn på internett, må de kunne finne deg. Du må ha tilstedeværelse i kanalene målgruppa di rører seg i, bruke de ordene som målgruppa bruker i sine søk. Til slutt må de også svare på de utfordringene som målgruppa di opplever.

Les også: B2B-markedsføring: Hvordan havne til topps på Google? 

Og husk: på internett finnes ikke bare ditt innhold. Ikke bare kappes du med andre konkurrerende bedrifter om å nå fram til de mulige kundene – kundene kan også lage innhold – om deg!

Mange legger i sin researchfase vekt på andre kunders anmeldelser og brukeropplevelser. Derfor er det nok en gang så viktig å fornøye kundene dine, slik at de blir dine talsmenn. At de ønsker å anbefale deg og dine tjenester eller produkter til andre. Jungeltelegrafen og word-of-mouth er viktige og gode bidrag til nye kunder!

Skal du for eksempel booke et hotellrom til sommerferien i utlandet, er det superenkelt å finne ut hva tidligere gjester mener om hotellet. Det kan enkelte ganger gi et helt annet bilde enn de glossy bildene på hotellets hjemmeside. Du vil kanskje unngå hotellet der tidligere kunder har funnet rotter i klesskapet og skittent sengetøy, og heller bestille rom på det som beskrives som rent, hyggelig og behagelig? Det samme gjelder for selskaper innen business-to-business. Kundenes meninger kan være helt avgjørende for anskaffelsen av nye kunder.

Bygg opp et tillitsforhold

Dersom kunden opplever at de gjentatte ganger får verdifullt og relevant innhold fra deg – kanskje er det gode tips og råd, relevant informasjon eller underholdende innhold, vil du etter hvert bygge opp din rolle som en troverdig, og god partner og rådgiver for kunden.

Du underbygger din rolle som ekspert på det du driver med, og deler din kunnskap og ekspertise med kundene. De vet etter hvert at de kan stole på at de får god og relevant informasjon fra deg – akkurat det de trenger!

Ideen bak innholdsmarkedsføring er at godt og relevant innhold, rettet mot en spesifikk målgruppe, over tid vil føre til at en tillit til deg og din merkevare bygges opp. Hvis kunden er vant til å få nyttig og bra innhold fra deg, som de ser at de har bruk for, vil det føre til at de i større grad stoler på deg som leverandør.

I tillegg vil de tenke på deg og din bedrift først når de har behov for en tjeneste eller et produkt som du tilbyr. Dersom du er til stedet med din ekspertise når kunden trenger deg, vil du også være top of mind når de trenger dine produkter eller tjenester.

Innholdsmarkedsføring kan fungere salgsfremmende, men er kanskje aller, aller best når det fungerer merkevarebyggende.

Og som tidligere nevnt: dette kan ta tid. Å bygge tillit og merkevare er ikke gjort på et øyeblikk, og dette krever at du jobber jevnt og langsiktig med innholdet ditt.

Les også: Innholdsmarkedsføring for B2B

Hvordan velge riktig kanal?

Når du skal velge kanaler å distribuere innhold i, er det aller viktigste å vite at målgruppa di faktisk bruker de aktuelle kanalene – og ikke minst hvordan de bruker kanalene. Når du har denne innsikten, er det mye lettere å vite hvor du skal legge energien din, for å nå flest mulig.

Det nytter lite å ha produsert tilpasset og relevant innhold, dersom målgruppa di ikke finner det.

Det finnes mange måter å finne fram til riktig kanal på, og det være en god idé å se til statistikk og undersøkelser.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterer for eksempel jevnlig Norsk Mediebarometer, som er et fint sted for å få en pekepinn på hvem du når gjennom ulike medier.

Ipsos SoMe Tracker kan også være et godt hjelpemiddel for å få mer innsikt før du gjør dine kanalvalg.

Ipsos SoMe Tracker oppdaterer tallene sine hvert kvartal, og gir et godt bilde av hvilke kjønn og aldersgrupper som dominerer innen de ulike sosiale kanalene.

Har du et enda smalere målgruppe – kanskje noen med en helt spesifikk interesse, med en helt spesiell tilhørighet eller annet, kan man gå «dypere» inn. Da kan det være en idé å dele innholdet på Facebook-grupper eller Facebook-sider for temaet, i relevante forum, eller i bransjetidsskrifter.

Jo smalere målgruppen er, jo færre når man ut til, men sannsynligheten er mye større for å virkelig treffe de man faktisk treffer!

Hvorfor bør du blogge?

En bedriftsblogg er en enkel og smart arena å svare på de spørsmålene og utfordringene du vet at dine nåværende, og dine mulige kunder sitter med. Her kan du publisere innhold som handler om din bedrift, din bransje og det du kan best: ditt fag.

Når du viser de besøkende at du kan det du driver med, og at du med din kunnskap gjerne hjelper dem med deres utfordringer, bygger du samtidig en relasjon, og videre tillit.

Bloggpostene dine er innhold som via søkemotoroptimalisering kan lede de mulige kundene til deg, gjennom enkle googlesøk. Hver bloggpost du oppretter, er en ny mulighet til å ranke i søk!

Les også: Slik får du god flyt i teksten
Les også: Vår metode: Slik skriver vi artikler og blogginnlegg for våre kunder

UTSTILLINGSVINDU: En bedriftsblogg kan være et utmerket sted å vise frem kompetansen du og din bedrift har. Målet er å bli oppfattet som kunnskapsrik og som en god rådgiver for leserens utfordringer.

Når du skal bestemme tema for postene, er det lurt å tenke på idealkunden din – din buyer persona – og hva hen trenger hjelp til. Kanskje kan FAQs fra bedriften eller bransjen være gode pekepinner på hva kundene trenger hjelp til?

Ifølge HubSpot er den ideelle lengden på en bloggpost 2.100 ord, og den ideelle lengden på bloggtittelen er 60 tegn. Her kan du lære mer om hvordan du bygger opp en god artikkel. 

I bloggpostene dine bør du være oppmerksom på å tilby leseren en vei videre, dersom de vil lære mer, eller benytte seg av dine tilbud. Gi dem en grunn til å bli inne i ditt univers, men ikke vær for pågående. En tekstbasert «call-to-action» nær toppen av bloggposten gir ifølge HubSpot best click-thru-rate. Her kan du lese våre egne blogginnlegg. 

Trenger du hjelp med å skrive artikler eller blogginnlegg? Sjekk ut vårt artikkel-abonnement! Her forteller vi nærmere om hvordan vi jobber når vi skriver artikler og blogginnlegg på vegne av våre kunder. 

Planlegg og sett mål for markedsføringen din

For å oppnå best mulige resultater, kan det være klokt å lage en langsiktig plan for innholdsmarkedsføringen din. En innholdsplan hjelper deg å holde oversikt og være organisert. Den gjør at du enkelt kan få et overblikk over hva du allerede har av innhold og hva som skal produseres, samt til hvilken tid det skal publiseres.

Å følge en god plan, med godt uttenkt innhold er både lettere og mer oversiktlig enn å finne på innhold underveis. Dersom du ser at noe du har planlagt allikevel ikke passer eller lar seg gjøre, er det ingenting i veien for å gjøre endringer i innholdsplanen din underveis. Faktisk burde du jevnlig se over og justere planen din, ettersom tiden går.

I HubSpot snakker man mye om viktigheten av å bestemme mål for markedsføringen sin, og at det er klokt å gjøre før man setter opp en langsiktig innholdsplan. De mener at alt innhold bør kunne knyttes til et mål.

Hvert mål bør være et såkalt SMART-mål. Det vil si at det bør være:

  • Spesific (spesifikt)
  • Measurable (målbart)
  • Attainable (oppnåelig)
  • Relevant (relevant) og
  • Timely (tidfestet).

Les også: Slik setter du deg SMART-mål + gratis mal 

I tillegg anbefaler de deg å skaffe deg en fullstendig oversikt over alt innholdet du allerede har i bedriften din. Hvis du vet hva du allerede har, unngår du dobbeltarbeid. Det ville vært kjipt å bruke masse tid på å produsere for eksempel en e-bok, som det viser seg at en annen på jobb skrev allerede i fjor.

Når du har samlet alt av innhold, er det lurt å organisere det, slik at du seinere enkelt kan plotte det inn der det passer i innholdsplanen din.

Og til sist, som allerede nevnt: buyer persona/målgruppe! For å lage en god innholdsplan bør du vite hvem du skal nå med innholdet du planlegger, og hvor de befinner seg i kjøpsreisen.

Innholdsmarkedsføring med video

Video er et fantastisk dynamisk medium som tilfører mange muligheter til dagens digitale historiefortelling. Det sies at en mottaker av et budskap husker cirka 20 prosent av det vedkommende hører, cirka 30 prosent av det som blir sett – og omtrent 70 prosent av det som sees og høres samtidig. Er det rart at markedsførere flokker seg om video?

Tillit ligger i kjernen av alt av salg og konvertering. Å ende opp med å bygge tillit og gode kunderelasjoner bør være en målsetning for enhver innholdsmarkedsfører. Hele konseptet innholdsmarkedsføring er nettopp basert på å bygge nettopp tillit og langsiktige relasjoner til kundene.

Les også: 5 typer videoer som fungerer i markedsføring

Tanken er «Ut med «salg», skap heller interessant og anvendelig innhold, og kundene vil komme fordi de stoler på deg». Dette kan levende bilder i stor grad bidra til; videoinnhold har rett og slett større sannsynlighet for å engasjere og å treffe mål i følelsesregisteret hos kundene.

2021 viderefører de siste årenes trend der man ser ekstremt økende vekst innen innholdsmarkedsføring med video. Analyser viser at dette er langt fra å sakke opp, og bruken av video i innholdsmarkedsføring vil fortsette å sprenge grensene mye raskere enn tidligere antatt. I tillegg regnes dette å være «de tidlige årene» for bruk av video i innholdsmarkedsføring, og analytikere anser at utviklingen ikke vil stagnere innen overskuelig tid.

Nær 80 prosent av den globale nettrafikken består i dag av video i en eller annen form, og det vises rundt åtte milliarder (!) videoer – omtrent 100 millioner timer – daglig på Facebook (kilde: Cisco)

Godt innhold webinar video videomarkedsføring
TILLITSBASERT: Å bruke video til å snakke direkte til kunden bidrar til å bygge tillit, og tillit til deg som leverandør ligger i kjernen av alt av salg og konvertering.

We're particularly pleased with our progress in video as we move towards a world where video is at the heart of all our services.

Ifølge analysebyrået Nielsen kan omtrent tre fjerdedeler av en markedsføringskampanjes kumulative effekt nås innen de ti første sekundene i en video. Amerikanske undersøkelser viser at 61 prosent av de deltakende bedriftene har brukt video i innholdsmarkedsføring det siste året. Av disse var 66 prosent ikke brukere for ett år siden.

Video er mer kostnadskrevende å produsere, men betaler i de fleste tilfellene betydelig mer igjen krone for krone. Utviklingen viser at det over tid blir mindre krevende å produsere levende bilder. I dagens medieverden er den generelle oppfatningen at en video ikke trenger å være perfekt – det er faktisk innholdet som er viktigst. Undersøkelser avslører at publikum irriterer seg langt mer over utydelig budskap enn lav teknisk kvalitet på videoene.

Les også: Slik tekster du videoene dine gratis! 

At man i tillegg effektivt, rimelig og enkelt kan distribuere video i dagens sosiale medier-landskap bidrar selvsagt også til å gjøre video til et særdeles attraktiv medium for innholdsmarkedsføring. Det er allerede lenge siden Facebook og Google (som eier YouTube) fastslo at de ville satse stort på videoflater fremover.

Produktvideoer på landingssidene dine kan bidra til å øke konverteringsraten med opptil 80 prosent, viser undersøkelser. Dette kommer i tillegg til det eventuelle direktesalget som produktvideoer kan lede til.

At konsumentene drives av videoinnhold tydeliggjøres også gjennom bølgen av «forklarende» video. I en amerikansk undersøkelse endte 74 prosent av seerne av en forklarende video opp med å kjøpe produktet. At den økte konverteringen på toppen av det hele er fullstendig bransjeuavhengig kan nok tolkes som nok et signal om at video oppfattes som et svært robust medium i innholdsmarkedsføringssammenheng!

Det er ingen hemmelighet at interessant og engasjerende innhold på ditt eget nettsted bidrar til å øke rankingen din hos verdens mest brukte søkemotor, Google. Men det er kanskje ikke like krystallklart at video bidrar til å øke lesetiden på kundens nettsted? Lengre eksponering per viste side bidrar til økning i oppfattet tillitsbygging, og indikerer for søkemotorer at du leverer godt innhold. Dette medfører igjen en betydelig økning for i hvor stor grad videoinnhold påvirker søkemotorranking.

Når du selv skal vurdere video

  • Det er helt sentralt at du har en forankret involvering i produksjonen av video for din bedrift, uansett om du gjør det selv eller leier inn et produksjonsselskap.
  • Ditt bidrag er helt avgjørende for å klare å skape et så godt sluttprodukt som mulig for bruk i din innholdsmarkedsføring.
  • Begrens deg selv – ha et klart og tydelig budskap og ikke sats på å få presset maksimalt inn på kortest mulig tid.
  • Selv om de forskjellige plattformene (YouTube, Facebook etc.) nå oppfordrer til lengre videoer, er likevel de korte, enkle videoene mest effektfull. Tenk deg at du skal «lande» rundt 60-sekundersmerket.
  • Her er et bonustips: Ønsker du å lage flere videoer? Hva med å lage én eller flere serier videoer som er bygd på samme lest. Da kan du produsere flere videoer samtidig, og kostnaden per ferdig video reduseres betydelig.

Hvordan lage det gode innholdet?

Hva er det som skal til for å lage relevant, engasjerende og verdifullt innhold? Og hvordan finner man egentlig de gode historiene?

Første steg i å skape godt innhold, er å vite hvem du skal produsere innhold for. Du kan ikke skape relevant innhold, dersom du ikke vet hvem det skal være relevant for. Innholdet ditt skal fange målgruppens interesse, og oppleves ønsket.

Godt innhold er innhold på kundens premisser, ikke bedriftens. Det skal møte målgruppens behov, og vise til muligheter og løsninger på målgruppens problemer eller utfordringer. Spør dere selv: Hva kan vi bidra med av tips, opplæring og inspirasjon? Hva kan vi hjelpe kunden med? Hva opplever vi at kunden lurer på, eller sliter med?

Tenk igjennom hvilken kunnskap dere sitter på i bedriften. Husk at man i en og samme bedrift gjerne sitter på ulik kunnskap og kompetanse etter hvilken stilling og rolle man har. Tenk bredt!

Les også: 10 enkle tips til å lage innhold som kundene dine elsker

Klikk på videoen dersom du heller ønsker å se en snutt om hva som er godt innhold: 

The Golden Circle

For å finne de gode, engasjerende historiene i egen bedrift, kan man benytte seg av forfatter Simon Sineks «The Golden Circle».

I TED-talken «How great leaders inspire action» benytter Sinek modellen «The Golden Circle» for å forklare hvorfor enkelte selskaper er mer inspirerende, innovative og har mer suksess enn andre. «The Golden Circle» består av tre enkle ord: WHAT – HOW – WHY.

Han mener at alle bedrifter vet hva de gjør, mange vet hvordan de gjør det, men veldig få vet hvorfor – altså hva som er den dypereliggende årsaken og drivkraften til at man gjør det man gjør.

De svenske contentstrategene Joakim Arhammar og Pontus Staunstrup trekker fram denne modellen i sin bok «Content marketing för alla» som et nyttig verktøy å bruke i innholdsmarkedsføring, for å finne fram til de gode historiene.

THE GOLDEN CIRCLE: Sentralt i modellen ligger kunnskapen om HVORFOR man gjør det man gjør.
Alle bedrifter vet hva de gjør, men her ligger det sjeldent materiale for godt innhold. La oss bruke en klesbutikk som eksempel. En klesbutikk selger klær. Den informasjonen er selvfølgelig relevant, men det er ingenting som gjør at denne klesbutikken skiller seg fra andre klesbutikker.
Fokuserer man derimot på ordene «hvordan» og «hvorfor», er sjansen større for å finne de gode historiene eller vinklingene som skaper engasjerende innhold.
 

Disse spørsmålene kan man stille seg i bedriften: Hvorfor gjør vi egentlig det vi gjør? Hva er motivasjonen bak vår bedrift? Hvorfor ble den startet? Og ikke minst: hvordan gjør vi det vi gjør? Hva skiller oss fra konkurrentene? Hva er vår spesialitet?

At alle i bedriften sammen kan drodle rundt disse spørsmålene, kan være kjempenyttig. Ofte har man ulike syn, ettersom hvilken rolle man har i bedriften. Snakker man sammen, med disse spørsmålene i grunn, kan man komme fram til mange gode vinklinger, gode historier og godt innhold. 

Les også: Er et bilde virkelig verdt tusen ord? 

Call-to-action

En call-to-action, eller CTA, er et klikkbasert element enten på en nettside, i en epost, et nyhetsbrev eller andre digitale plattformer, som oppfordrer og oppmuntrer besøkeren til å trykke, og dermed ta seg videre til et tilbud. Det kan være alt fra en knapp som oppfordrer til å gjøre et kjøp, til å melde seg på et nyhetsbrev, til å ta kontakt med en kunderådgiver, eller liknende.

En CTA-knapp skal skille seg ut, synes og skape oppmerksomhet. Den skal ha et språk som oppfordrer til handling, og være tilpasset din buyer persona. Den bør dessuten plasseres hensiktsmessig på siden din – slik at den er godt synlig, men ikke ødelegger for brukeropplevelsen. En god huskeregel er at en CTA skal være hjelpsom, ikke pushy.

Det er klokt å tenke på hvem du vil skal klikke, og i hvilken del av kjøpsreisen de befinner seg:  awareness stage, consideration stage eller decision stage. Det vil påvirke hvilket innhold din CTA burde ha.

Og ettersom man enkelt kan måle antall klikk på den spesifikke lenken, er CTA’er veldig målbare.