fbpx

iNord er Miljøfyrtårn

iNord er utrolig stolte over å være godkjent Miljøfyrtårn. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig mot en grønnere og mer bærekraftig framtid.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen betyr at vi fortsetter arbeidet med å bli grønnere!

Mye av dette har vi gjort i lengre tid, men nå har vi det på papiret og det er dokumentert. Og ikke minst – vi skal strebe etter å bli enda bedre, enda grønnere.

Som del av mediebransjen ser vi også på den sosiale og økonomiske dimensjonen av bærekraft som viktig. Vi er en del av Polaris Media, og uavhengig journalistikk med lokalt engasjement er kjernen i konsernets bærekraftsarbeid.  

Hva kan vi bidra med?

Vi ønsker å bruke vår spisskompetanse innen kommunikasjon til å bidra til økt fokus og troverdig og riktig kommunikasjon om miljø og bærekraft, både på våre egne vegne, men også for våre kunder. 

Les også: Hvordan kommunisere bærekraft på en god og troverdig måte?

Vi vil også gjennom vårt konsern være en aktiv pådriver og bidragsyter til ansvarlig markedsføring. Vi er bevisst vår rolle som ansvarlig markedsfører og formidler av markedsføring og kommunikasjon. Vi skal ta vare på lesernes tillit til oss og de produktene vi tilbyr. Vi skal også være en troverdig digital partner. Arbeidet med datasikkerhet og etterlevelse av personvernlovgivning har høy prioritet i konsernet vi er en del av. 

INORD: Trond Tomassen, Richard Sørensen, Tom Benjaminsen, Ida Caspersen Ramberg og Camilla Solheim. Daglig leder Tore M. Jensen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Attraktiv og trygg arbeidsplass

  • iNord skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass. Hos oss får medarbeiderne utvikle sine ferdigheter og får ny kompetanse, under rettferdige og gode rammebetingelser. Vi tar årlig del av kompetanseløft i konsern-regi, i tillegg til individuelle kompetanseplaner. 
  • iNord skal bidra til reduksjon av nærmiljøets negative påvirkning på miljøet. Vi oppfordrer til bruk av sykkel eller kollektivtransport, og har innendørs sykkelparkering. Flyreiser skal alltid vurderes om det er nødvendig, og vi søker så langt som mulig å legge flere møter til én reise. Dersom leiebil anses nødvendig, skal el- eller hybridbil velges så langt som mulig. 
  • Det skal ikke forekomme skader eller ulykker av noe slag. Alle medarbeidere skal ha kunnskap om våre brannrutiner. Dersom ulykker skjer, skal nærmeste leder varsles omgående. I vårt personalsystem har alle medarbeidere opplyst om nærmeste pårørende. iNord har forsikringsavtaler, som også omfatter private reiser. 
  • iNord skal ved innkjøp av produkter og tjenester alltid etterspørre grønne alternativer. 
  • iNord skal bidra til å minske ressursbruk, skade på miljøet og klimagassutslipp. Dette gjøres med særlig vekt på ombruk, avfallshåndtering og kildesortering. Vi ønsker å forbedre vårt bidra til reduksjon av avfallsmengde gjennom samarbeid med huseier. Vi skal fortsette å lese epost og sakspapirer på skjerm i stedet for å ta utskrift, og håndtere dokumenter mest mulig i elektronisk. 

Alle må bidra

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere. Vi vil derfor oppfordre alle bedrifter, små som store, til å ta steget mot en mer bærekraftig fremtid.

Ønsker du å velge en sertifisert virksomhet når du handler varer og tjenester? Her finner du oversikt over godkjente miljøfyrtårn!