fbpx

To filmer om samiske barns rett til samisk språk og kultur i barnehagen

Samiske barn i barnehager skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor.

Sametinget ønsket å gi kunnskap til foreldre og barnehage-eiere om samiske barns rettigheter til samiskspråklig barnehagetilbud. Ifølge rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver fra 2017 har Norge med bakgrunn i urfolks særlige rettigheter en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres interesser.

Gjennom to filmer ville Sametinget støtte, inspirere og fortelle om rettighetene samiske barn i barnehagen har.

Filmene skulle svare på disse to spørsmålene:

  • Hvilke rettigheter har samiske barn til samiskspråklig barnehagetilbud?
  • Hva står i rammeplanen for barnehager fra 2017 om samiske barns rettigheter?

iNord fikk oppdraget med å fortelle om disse rettighetene gjennom to filmer. Vi har utviklet manus, tegnet storyboard, filmet og redigert. Filmene hadde premiere på Sametingets opplæringskonferanse i begynnelsen av oktober 2021.

To målgrupper

Målgruppen til den første filmen er samiske foreldre. Samiske foreldre har ulik kunnskap om barnas rettigheter, samtidig som vi vet at mange foreldre må jobbe hardt for å få denne rettigheten. Vi ønsket å lage en film som fokuserer på hva barna får igjen for å få samisk språk og kultur i barnehagen.

Se filmen her:

Målgruppen til den andre filmen er barnehage-eiere over hele landet. Mange barnehager kjenner ikke til samiske barns rettigheter, og denne filmen skal informere om rettigheter, hva det konkret betyr for den enkelte barnehage og gi tips og råd om hvordan det kan gjennomføres.

Filmen ble spilt inn med Fred Buljo. Han er en kjent samisk artist, samtidig som han er utdannet barnehagepedagog og levende opptatt av hvordan gode barnehager er med på å gi samisk språk og identitet.

Se filmen her:

Vi ønsker å takke familien Sara og foreldre og ansatte i Samisk barnehage i Tromsø for å stille opp.

Tusen takk til Sametinget for et spennende, interessant og viktig oppdrag.