fbpx

Når konkurransen om oppmerksomheten til kundene blir tøffere hver eneste dag er det mange som ser seg om etter alternative kanaler for budskapene sine.

Her er alt du trenger å vite om OOH-annonsering

Teknologiledere som Google og Facebook leder an innen online-annonsering. Selv benytter de tilleggsflater for å nå ut med budskapene sine om nye produkter og tjenester. Enter OOH-annonsering.

Google og Facebook er ikke alene. Flere store aktører innen teknologi og online-annonsering gjør store investeringer i selskaper innen OOH-annonsering. I 2018 kjøpte strømmegiganten Netflix seg inn i et større OOH-byrå i Los Angeles. Omtrent på samme tid investerte en av medgründerne i tech-selskapet Reddit seg inn i selskapet AdQuick. AdQuick driver med booking av digitale storformatsannonser. Og årsaken til dette er enkel; til tross for online-annonsenes styrker og fortreffeligheter; om du ønsker å forsterke budskapet ditt ytterligere så velger du OOH.

Hva er egentlig OOH-annonsering ?

Out-of-home-annonsering (OOH) er en fellesbetegnelse for all visuell annonsering som foregår utenfor hjemmets fire vegger. Med andre ord reklame som er rettet mot konsumenter som er «på farta» på offentlige lokasjoner. Hos oss omtales OOH-annonsering ofte som «utendørsreklame» (selv om man ofte kan støte på dem innendørs også). Disse kommer i alle mulige former; fra postere, skilt og boards til reklame på utendørs innretninger som busskur og benker. 

Du finner OOH-annonseflater i offentlige rom og transittområdet som flyplasser, buss- og togstasjoner. I tillegg kommer plassbaserte annonseflater som du ofte finner på idrettsarenaer og i kinoer. Disse forskjellige formatene utgjør i dag til sammen mange tusen lokasjoner og millioner av skjermer rundt om i verden.

Tidligere var OOH-annonsering ofte en omfattende og arbeidskrevende form for annonsering. I dag er flatene for utendørsreklame i ferd med å digitaliseres, og dermed bli langt mer effektiv i forhold til drift og oppdatering.
Utendørsreklame var tidligere en ressurs- og arbeidskrevende form for annonsering. I dag er bransjen i ferd med å bli heldigitalisert, noe som åpner for både nye formater og dynamisk drevet innhold.

Dette får du vite her:

270 milliarder i årlig omsetning

OOH er en annonsekategori i vekst. I dag omsettes det OOH-annonsering for mer enn 270 milliarder norske kroner årlig på verdensbasis. Blant markedets viktigste annonsører finner du kjente merkevarer som Apple, McDonalds, HBO, Coca-Cola og Amazon. Disse benytter seg jevnlig og i omfattende utstrekning av de forskjellige OOH-formatene som fins til deres kampanjer.

Et slående eksempel på utnyttelse av OOH-formatene er Apples «Shot on an iPhone»-kampanje, der publikum ble oppfordret til å sende inn sine beste bilder. Deretter ble disse gjort om til oppsiktsvekkende og inspirerende storformatboards som skapte entusiasme og interesse blant publikum.

Apples "Shot on iPhone"-kampanje skapte engasjement og oppmerksomhet da de tok i bruk OOH-annonsering for å vise frem kundenes blinkskudd i stort format.
Apples «Shot on an iPhone»-kampanje var både svært populær og skapte mye oppmerksomhet rundt måten man kunne utnytte teknologien i moderne, smarte mobilenheter.

Derfor elsker markedsavdelingene utendørsreklame

For mange annonsører og markedsførere kan prosessen knyttet til online-annonsering oppleves som omstendig og frustrerende. AdBlocking (annonse-blokkere) har bredt om seg og er ofte i bruk. Samtidig blir brukere som ikke benytter AdBlocking ofte overeksponert for annonser i så stor grad at det blir utfordrende å «stå ut» blant annonsørene. Om din annonse i tillegg ikke kan plasseres «over bretten» (altså i det øverste området før brukerne behøver å scrolle) på et populært nettsted, så reduseres sjansene dine for å bli sett.

Disse «hindrene» trenger man ikke ta hensyn til med OOH-annonser. Storformatboards, skilt, digitale skjermer – og resten av annonseflatene i OOH-familien – kan ikke blokkeres eller hoppes over. Vel, om man ser bort fra muligheten til å holde hånda foran øynene når man passerer slike, selvsagt. Det fins ingen «brett» å forholde seg til, og du slipper å konkurrere mot andre annonsørers budskap på «din» flate. Kort oppsummert kan man si at OOH-annonsering er den perfekte flaten for de store, fargerike budskapene som mange bedrifter ønsker å nå ut med.

Utendørsreklame vekker søketrang

MEN; annonsører som har omfavnet OOH-annonsering som en del av sin flerkanalsmiks for kampanjer opplever ofte ekstra vekst i sine øvrige kanaler. I en undersøkelse fra Ocean NeuroScience fremkommer det at det er 48 prosent større sannsynlighet for at en potensiell kunde klikker på en mobilannonse etter å ha blitt eksponert for samme annonse i digitalt OOH-format først. I en utspørring fra Nielsen og OAAA var det signifikante funnet at 46% av deltakerne hadde gjort online-søk etter at de først hadde sett søkeobjektet i en OOH-annonse. Tilsvarende resultater ble også avdekket for de mest populære sosiale nettverkene.

I dag er situasjonen at OOH-annonsering har et betydelig momentum for vekst. Erfarne markedsførere dedikerer stadig større andel av kampanjebudsjettene til disse flatene. Sammenlignet med de øvrige av tradisjonelle mediekategoriene er OOH den eneste som er i vekst om dagen (opp 2% i 2018). OOH-industrien som helhet forventes å nå 310 milliarder NOK i omsetning i 2021.

Hvorfor vokser utendørsreklame nå?

Som en av de absolutt eldste og mest «utholdende» formene for annonsering, fremstår det sikkert som litt pussig at det er OOH-flatene som øker i verdi og betydning i dag. Så hva er egentlig årsaken til denne «renessansen» som OOH opplever nå?

Det er én primærdriver i dette bildet: OOH blir i større og større grad digitalisert. De nye digitale mulighetene, kombinert med en dramatisk økning i effektivitet i bransjen, er det som driver nær all vekst på området. Med innførselen av digitalisering i OOH har det også blitt naturlig å differensiere flatene i omtale, og man snakker nå om «digital OOH» – eller DOOH om du vil.

De nye digitale utendørsflatene byr på sterkere og klarere farger, bevegelighet og dynamikk i annonsemateriellet. I tillegg kommer langt større bekvemmelighet for både annonsørene og operatørene for flatene. Bytte av fysisk annonseinnhold var tidligere en tidkrevende (og i enkelte tilfeller omstendig) oppgave. I dag kan digitale annonseflater mates med nærmest ubegrenset antall annonser – gjerne flere bilder tilhørende samme kampanje eller annonse – samtidig. Visning og bytte av innhold på flatene kan styres med hvilken som helst frekvens annonsøren måtte ønske.

No Data Found

Figuren viser hvordan utviklingen for den digitale andelen av globale OOH-flater har vært over tid. Innen 2021 vil 24 prosent av flatene være digitalisert, og mange av disse vil også være forberedt for interaktivt innhold. Ifølge Nielsen vil samlet årlig vekst være ca. 12%.

Digitaliserer utendørsreklamen

Beslutningstakere i medie- og annonseindustrien har tatt signalet. De viser nå betraktelig større interesse for digital utendørsreklame enn tidligere. DOOH vokser med rundt 16 prosent år for år, og dette er selvsagt med på å drive opp veksten for hele OOH-bransjen. Til sammenligning har tradisjonell, statisk utendørsreklame hatt en relativt flat omstningsutvikling de siste årene.

Verd å merke seg er at det ikke kun er statisk OOH som merker konkurransen fra digitale utendørsflater. Usikkerhet og uro knyttet til personvernproblematikk og innføring av offentlige regelverk (GDPR) for online-annonsering bidrar til at konsumenter og beslutningstakere i markedsføringsindustrien kontinuerlig vurderer hvilke alternativer som fins til online-flatene som har dominert den globale mediebransjen i nyere tid.

DOOH-reklame er anonymisert, og oppleves dermed som et tryggere alternativ i forhold til å nå ut til folkemasser med fargerikt og engasjerende visuelt innhold. I en undersøkelse gjennomført av Marketing Sherpa i 2017 vurderer deltakerne utendørsreklame som stadig økende i troverdighet og tillit enn mange andre digitale reklameformater.

Hva er på gang i bransjen?

I takt med at OOH-industrien blir mer og mer digitalisert, tar operatørene i bransjen i bruk mulighetene digitaliseringen byr på. Det dukker stadig opp nye modeller for transaksjonsmedier opp i DOOH-domenet. Dette innebærer at langt større grad av automatiserte annonsetransaksjoner og -visninger vil prege de digitale utendørsflatene operatørene råder over. Du kjenner kanskje allerede til metodikken, som i online-sammenheng omtales som «programmatisk annonsering».

Dette betyr at utendørsreklamen endelig blir en integrert del av DSP’ene (demand-side platform) som digitale markedsførere allerede kjenner godt til og forholder seg til i det daglige. En slik konsolidering gjør at det ikke er vanskelig å forestille seg at enda større vekst i OOH-markedet ikke ligger langt unna.

Eksempel på DOOH-annonsering (digital out-of-home). Her leses temperaturen på den aktuelle lokasjonen av for å kombineres med et tilpasset budskap.

Stadig vanligere blir det å se dynamisk, interaktivt innhold på de digitale utendørsflatene. Det er åpenbart at full utnyttelse av dette potensialet ikke ligger langt inn i fremtiden. Med dynamisk innhold kan eksterne datakilder effektivt bli et parameter for hvordan en annonse vises. Eksterne datakilder kan for eksempel være vær- og trafikkdata, løpende resultater fra sportshendelser, og mye, mye mer. Strengt tatt kan det aller meste av eksterne data fungere som «trigger» for innhold som ivaretar den «målte» konteksten. Når de forhåndsbestemte betingelsene er til stede, kan bestemte annonser spilles av på DOOH-flatene. Dette vil for mange annonsører kunne være en snedig vri som bidrar til enda større etterlatt inntrykk hos publikum.

Som skapt for interaktivitet

Interaktivt innhold vil kunne la bruker (publikum) interagere med innholdet som presenteres i annonsen. Enten gjennom berøringsskjermer, sosiale medier, apper, egen smarttelefon eller andre mekanismer. Et eksempel på dette er en kampanje fra svenske Apotek, der lydsensorer avgjorde når t-banetog ankom og forlot en stasjon, og dermed kunne vise video tilpasset til omgivelsene.

Å skape målrettede, oppsiktsvekkende og minneverdige opplevelser er en nøkkelfaktor til suksess for annonsering på utendørsflater. Etter hvert som programmatisk og dynamisk innhold inntar en større rolle i dette, vil naturlig nok flere og flere merkevarer oppleve suksess med sine fremstøt i OOH-landskapet.

Snakk med oss om flyplassreklame!

Er du interessert i å få vite mer om hva iNord kan hjelpe deg med når det gjelder utendørsreklame – og mer spesifikt; reklame på flyplass?

Book et møte med vår egen ekspert på flyplassreklame, Morten Killingberg, direkte i kalenderen hans her.

Ønsker du å samarbeide med oss?

Gjennom vår unike kompetanse hjelper og veileder vi deg for å nå dine mål, uansett hva der. Vi vil hjelpe deg til å øke trafikken inn til ditt nettsted, styrke din merkevare, eller selge dine produkter. Vi har tilgang til et omfattende nettverk av plattformer og flater som kan benyttes for at du skal nå ut til dine kunder. 

Interessert? Ta kontakt!