fbpx

Lær av journalisten – slik skriver du en god artikkel

Skal du skape interesse og «fange» leseren, må du kunne skrive en god artikkel. Her er våre beste tips for hvordan du bygger opp en god artikkel.  

Målet med å bruke den journalistiske måten å skrive en artikkel på, er å fange oppmerksomheten til leseren i starten, og klare å holde på interessen gjennom hele teksten.  

Mange bedrifter og organisasjoner publiserer jevnlig artikler eller bloggposter om temaer som er verdifullt innhold for deres eksisterende kunder (eller brukere og interessegrupper). I tillegg sørger disse artiklene for at nye personer finner dem.

For å skape interesse, og holde leseren «fanget», er det flere grep du kan ta. Som tidligere journalister bruker vi som regel denne måten å skrive en nyhetsartikkel på når vi skriver.  

Her er de viktigste trinnene for å strukturere og skrive artikler som skal fange en bred lesergruppe: 

Tittel 

Tittelen eller overskriften på artikkelen skal vekke oppmerksomhet og friste leseren inn i saken.

Tittelen har to viktige funksjoner: Den skal være informativ, og gi en presis beskrivelse, slik at leseren finner artikkelen gjennom søk. Den bør vinkles slik at leseren blir nysgjerrig, og vil vite mer. En tittel bør i de fleste tilfeller være én setning.  

Det kan være fristende å skrive en såkalt «clickbait»-tittel for å skape mest mulig trafikk, men en slik misbruk av leserens tillit kan til slutt bite deg i rumpa. Sørg for at du ikke skuffer leseren ved at artikkelen ikke gir det tittelen lover. Da vil leseren raskt klikke seg ut igjen.

Ingress 

En ingress står under tittelen, og er en oppsummering, eller en kortversjon av artikkelen. Ingressen skal være lettlest og fri for vanskelige faguttrykk. Ingressen kan bygge videre på tittelen og være litt mer utfyllende. Ingressen skal kunne forstås av alle, så la mer komplisert informasjon komme lengre ned i teksten. En ingress bør ha cirka 20-30 ord.  

journalist skrive artikkel

Brødtekst 

Brødteksten er selve hovedteksten i artikkelen din. Det er her du forklarer saken, intervjuobjekter får komme til orde, og det er her du argumenterer troverdig for ditt budskap. Her kan du presentere nytte, fordeler og bruksområder for produktet eller tjenesten din.  

Mellomtitler 

Mellom hvert 2-3 avsnitt bør du sette inn en mellomtittel. Mellomtittelen bør beskrive avsnittet, gjøre det lettere for leseren å orientere seg i teksten, og sørge for å friste leseren til å fortsette lesingen. En mellomtittel bør inneholde allmenne stikkord eller nøkkelord.  

Hvor lang bør en artikkel være?  

Dette er et spørsmål det ikke finnes noe fasitsvar på. Det kommer an på både tema og hvor det skal publiseres. Selv om publisering på nett ikke har de samme plassbegrensningene som på papir, betyr det likevel ikke at man ikke bør sette et endelig punktum et sted.  

En standard artikkel skal fortelle leseren det viktigste, ikke alt, om emnet. Gå rett på sak, unngå småord, og del heller temaet opp i flere artikler hvis du har mye på hjertet. En standard artikkel bør ligge på 2000-3000 tegn (inkludert mellomrom).  

De siste årene kan du ha observert flere lengre temaartikler – disse har gjerne tittelen «Alt om … dette temaet», «En innføring i xx-tema» eller «Den store guiden om y-tema». Dette er lengre artikler på 6000-12.000 tegn som skal gå dypere inn i et spesifikt tema som er relevant både for deg og dine potensielle kunder. Denne temasiden bør ha en rekke underliggende sider lenket til den, slik at Google og andre søkemotorer forstår at denne siden har autoritet.

Vi har for eksempel skrevet en temaside om innholdsmarkedsføring. Den skal svare på alle spørsmål du har om denne formen for markedsføring.  

Bruk lister til å dele informasjon 

Noen artikler har mye informasjon, og da kan lister være en god måte å presentere den på. Hvis du skal bruke punktlister, er det greit å følge reglene for punktene:  

  • ha liten forbokstav 
  • ikke ha skilletegn til slutt 
  • være noenlunde likt formulert (se mer på sprakradet.no/punktlister)  

Bruk bilder som passer til artikkelen 

Bilder, grafikk, videoer eller illustrasjoner er en viktig del av en artikkel og hever kvaliteten. Du bør legge til bilder som er direkte relevant til innholdet i artikkelen, og aller helst bør bildet tilføre noe nytt.   

En journalist bruker ofte blokk for å skrive når den er ute og intervjuer kilder.

Interne og eksterne lenker 

Lenking har flere viktige funksjoner, og i denne artikkelen skal jeg ikke snakke om hvorfor det er viktig på grunn av søkemotoroptimalisering – for det er det!

Først og fremst er lenker godt for leseren. Ved å lenke til andre godt utbygde og lesverdige artikler innen samme tema, kan leseren finne mer informasjon, og du kan ytterligere bygge deg opp som en troverdig autoritet på området.  

Eksterne lenker hjelper leseren videre til annet stoff som underbygger dine argumenter, eller til andre som har skrevet enda mer utfyllende om temaet. 

Trykk publisér 

Målet med å bygge opp en artikkel etter denne oppskriften: tittel, ingress, brødtekst og mellomtitler er å friste leseren, skrive mer engasjerende, og gjøre det enklere for leseren å få med seg hele budskapet.

Når disse punktene er på plass, er det bare å trykke publisér, og slippe artikkelen ut!  

Trenger du hjelp til å skrive artikler? Vi hjelper deg gjerne!