Bestilling

TEKNISKE OPPLYSNINGER PRINT

Punktstigning:
Avisen kompenserer for punktstigning ved utkjøring til trykkplate (lineær repro). Alt elektronisk materiell leveres derfor uten kompensasjon for punktstigning.

Farger:
Ferdigmateriell i farger leveres i CMYK.

Bilder, bildeformater og oppløsning:
Bilder til scanning leveres som papirbilde. Elektroniske bilder overføres som gråtone eller CMYK, i formatene tif, eps eller jpeg, fra Adobe Photoshop. Bildeoppløsningen på gråtone/-fargebilder skal være 200 dpi. Strekbilder skal være 1016 dpi.

Elektronisk materiell:
Vår annonseproduksjon foregår på MAC. Hovedprogram er QuarkXpress, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator. Vi mottar elektronisk materiell helst via NADA/NADA Express, eller e-post: rekvis@ht.no
(Se informasjon nedenfor).

Logoer:
Leveres i Adobe Illustrator 9.0 eller lavere, outlines. Annet avtales i hvert enkelt tilfelle.

Skrifter:
Skriftene må være av typen Post-Script, Type-1 eller TrueType og må være innbakt i filen.

Elektronisk overføring av annonser:
Elektroniske annonser skal sendes avisen som lukket fil i filformatene PDF eller PS. Hvis rettelser i filen skal filen sendes på ny. Annonser laget på PC må være laget som postscript-fil slik at all informasjon som bilder, fonter og lignende er innbakt i filen. Bilder i elektroniske annonser kan kun være i formatene tif eller eps. Sort/hvitt-annonser må ikke inneholde farge-elementer.

 

TEKNISKE OPPLYSNINGER NETT

Produkter
I våre nettaviser kan du velge blant et bredt spekter av annonseprodukter, plasseringer og formater. Kontakt en av våre konsulenter for å reservere plass i den nettavisen du ønsker å annonsere i. Vi kan også gi deg tips og råd på veien.

Materiellkrav og tekniske spesifikasjoner
Gå inn på annonsekalkulatoren for teknisk informasjon om format. Oppløsningen må være 72 dpi.

Annonsetyper
Vi tar i mot følgende annonsetyper:
– Flash
– JPG
– GIF

Regler for annonsering med lyd
Lyd generert ved mouseover er ikke tillatt. Lyd er kun tillatt når leseren selv kan aktivisere lyd via et lydsymbol.

Produksjon av annonser
Vennligst kontakt en av våre kundekonsulenter dersom du ønsker hjelp med å produsere en annonse eller to.

FORMATER

Alle annonser lages på modulstørrelser. Annonsen må være på eksakt størrelse og det må ikke ligge objekter utenfor dokument formatet. Opplysninger om modulstørrelser, se modulsystemet.

Formatopplysninger  Annonse  Tekst
Spaltebredde 38 mm 46 mm
Sidebredde 248 mm 246 mm
Panorama-bredde 522 mm 522 mm
Spaltehøyde 365 mm 365 mm
Spalte-mellomrom 4 mm 4 mm
Marg i midtoppslag 29 mm 33 mm
Antall spalter 6 spalter 5 spalter

 

FRISTER

Materiellfrist
Ferdig materiell skal leveres kl. 10.00 dagen før innrykk. Annonser med innrykk mandag må leveres innen fredag kl. 10.00.
Materiell som skal produseres eller bearbeides skal leveres kl. 10.00 to virkedager før innrykk.

Bestillingsfrist
To dager før innrykk, kl. 12.00. Annonser med innrykk mandag må bestilles innen torsdag kl. 12.00.
Bestilling sendes til:
E-post: rekvis@ht.no
Eller ta kontakt med en av våre selgere.